• banner

Квасци

Јејтс

Yeasts
SK постигнува конкурентен опсег на производство на квасец од 2 t/h до 5,5 t/h.

Машини за завиткување